مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت

مطالب دیگر:
پرسشنامه اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن 1991پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 2003پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم نوا 2003پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن 1965پرسشنامه پرخاشگری باس و پری 1992پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون 2003پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده ثنایی 1387پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافتپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1963پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI)پرسشنامه روانی كالیفرنیا ... Cpi گاف 1948پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF- (فرم کوتاه) 1992پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 1961پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون 1990 AAIپرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان 1974پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO (فرم کوتاه 60 سؤالی) مک کری و کاستا 1992پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 1972پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ 1972
مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت|41002712|gzy
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت می باشد.فصل اول: دفاتر دادگاهها فصل دوم: دادگاههای كیفری 1- قرار منع تعقیب 2- ترك انفاق 3- فحاشی 4- صدور چك بلامحل 5- قرار موقوفی تعقیب 6- سرقت تعزیری 7- مزاحمت تلفنی 8- جعل عنوان 9- ممانعت از حق 10- كلاهبرداری 11- فروش مال غیر 12- قتل غیر عمد ناشی از بی احت...